38 067 310 77 76

Wielkoskalowy kompleks zlokalizowany niemal w samym centrum Lwowa! Stworzyliśmy harmonijną równowagę światła, która podkreśla linie budynku i wyrafinowany design. Chociaż oświetlenie zewnętrzne było ważną częścią pracy, największa praca koncentrowała się wewnątrz budynku, gdzie wykonaliśmy główne prace elektryczne, które wymagały naszej najwyższej uwagi i doskonałości technicznej.

архітектурне освітлення львів
архітектурне освітлення львів
архітектурне освітлення львів
архітектурне освітлення львів
архітектурне освітлення львів архітектурне освітлення львів архітектурне освітлення львів архітектурне освітлення львів

Zamówienie rozmowy