38 067 310 77 76

Zewnętrzne oświetlenie hotelu odgrywa nie tylko rolę estetyczną, ale także przyciąga uwagę. Ważne jest, aby hotel był widoczny, a dzięki oświetleniu zewnętrznemu jest to możliwe.

Vienna Hotel and Restaurant znajduje się na obrzeżach Lwowa, a dzięki oświetleniu zewnętrznemu, które podkreśla fasadę hotelu, Vienna Hotel jest fascynujący z daleka. Projekt został ukończony kilka lat temu, ale nie stracił na atrakcyjności.

зовнішнє освітлення
зовнішнє освітлення
зовнішнє освітлення
зовнішнє освітлення
зовнішнє освітлення зовнішнє освітлення зовнішнє освітлення зовнішнє освітлення

Zamówienie rozmowy