38 067 310 77 76

Zapewniliśmy Ewangelickiemu Kościołowi Chrystusowemu Fellowship nowoczesne oświetlenie sceniczne. Teraz każde wydarzenie i nabożeństwo będzie odbywać się w jasnym świetle!

1
2
1 2

Zamówienie rozmowy