38 067 310 77 76

Szkolny system nagłośnieniowy to realna pomoc w organizacji i efektywności nauczania. Pozwala powiadamiać uczniów i pracowników o pilnych sprawach, informować o wydarzeniach i innych ważnych ogłoszeniach. Teraz życie w jednej z lwowskich szkół stało się jeszcze bardziej zorganizowane i wygodne!

система оповіщення в школу
система оповіщення в школу
система оповіщення в школу
система оповіщення в школу система оповіщення в школу система оповіщення в школу
.

Zamówienie rozmowy